sadsad x
asdasd

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Mesafeli satış sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formunun konusu; SATICININ aybikestil.com isimli e- ticaret sitesinden satışını yaptığı aşağıda satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin bilgileri, adedi, teslimine ilişkin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler. ALICI,iş bu ön bilgilendirme formunu kabul ederek; sözleşme konusu siparişi onayladığını, sipariş konusu ürünün temel özelliklerini öğrendiğini, sipariş konusu ürünün bedelini, varsa kargo ücretini, vergi ve harçları ödeme sorumluluğunu üstlendiğini ve bu konuda doğru ve eksiksiz bilgilendirildiğini kabul ve taahhüt eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

GENEL HÜKÜMLER :

ALICI, AYBİKESTİL e-ticaret sitesinden ürün temin ederken VISA, Mastercard veya Banka havale/eft yolu ile sipariş verebilir. Belirtilenin dışında ki ödeme koşulları SATICI tarafından kabul edilmemektedir. ALICININ Ödeme koşullarından banka havale/eft seçeneğini tercih etmesi halinde en geç 3( ÜÇ ) gün içinde ödeme yapması gerekir. Aksi halde SATICI tarafından sipariş iptal edilmektedir. Teslimat süresi, ALICI tarafından yapılan ödemenin SATICININ hesabına geçmesi ile başlar. SATICI tarafından e-ticaret sitesinde satışa sunulan ürünlerin fiyatına KDV dâhildir. SATICI ürün fiyatlarını Türk Lirası cinsinden belirlemiştir. SATICI, sipariş edilen ürünleri faturası ile birlikte teslim edecektir.

SATICI tarafından e-ticaret sitesinde sipariş edilen ürünün fiyatının hatalı olması halinde ALICIYA e-posta/fax/GSM yolu ile yazılı olarak doğru fiyat bildirilecek ve satış bu fiyat üzerinden yapılacaktır. SATICININ bu ve benzeri durumda sorumluluğu bulunmamaktadır.

SATICININ kusuru bulunmaksızın mücbir nedenle (hava muhalefeti, salgın hastalık, yoğun trafik, deprem, sel, yangın vb.)veya teslimatı engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürün yasal azami 30 günlük süre içinde teslim edilmez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. 

SATICI yukarıda belirtilen e-ticaret sitesinde satışa sunduğu birçok ürünü stokunda bulundurduğu gibi, bir kısım ürünlerde stok yapılmaksızın çalışmaktadır. SATICI tarafından ürün tedarikinin 30(otuz) gün içerisinde yapılmaması halinde, ALICIYA durum bildirilir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde sözleşme konusu bedel SATICI tarafından iade edilir.

ALICININ kredi kartı/banka kartı hesap bilgileri e-ticaret sitemizde kayıt altına alınmamaktadır. ALICININ güvenliği gereği her yeni sipariş işleminde kredi kartı bilgilerini tekrar girmesi gerekmektedir. SATICI, ödeme işlemi sırasında ALICIYI seçimine göre banka sistemine yönlendirmekte, banka işlemini yönetmemekte, hiçbir şekilde ödeme işlemine müdahil olmamaktadır. ALICI İLE ilgili Banka arasında doğabilecek ihtilaflardan SATICI sorumlu değildir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

TESLİMAT :

Sözleşme konusu ürünün teslimat masrafları SATICI tarafından karşılanmaktadır. Teslimat; ALICI tarafından sözleşme bedelinin SATICIYA, ödenmesiyle birlikte   en geç 10 gün içinde ALICININ belirttiği adrese teslim edilmektedir. ALICI tarafından sözleşme konusu bedel ödenmediği takdirde SATICININ teslimat yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sözleşme konusu ürün ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi halinde SATICININ sorumluluğu bulunmamaktadır. Teslimat, SATICININ çalıştığı kargo şirketleri aracılığı ile yapılır. Sipariş edilen ürünün belirlenen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde ALICININ, …………………………………. e-posta adresine bildirimde bulunması gerekir. Teslimat anında kargo teslim tutanağının ALICI tarafından imzalanması gerekir.

Teslimat anında kargo paketinin yırtıldığı, tahrip olduğu, zarar gördüğüürünün kırık/hasarlı/ayıplı açıkça belirli olan hallerde ALICININ ilgili kargo şirketi personeli ile durum tespit tutanağı tutması gerekir. ALICI durum tespit tutanağı tutmadan kargoyu teslim aldıktan sonra SATICININ sorumluluğu bulunmamaktadır.

ALICI, hiçbir neden belirtmeksizin 14(ondört) gün içinde ürünün kullanılabilirliğini bozmadan, ambalajını yırtmadan, tahrip etmeden, ürünü kırmadan iade etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından 14 günlük süre içinde iade edilmesi halinde iade kargo ücreti ALICI tarafından karşılanmaktadır. Siparişi verilen Ürünün ayıplı olması halinde kargo bedeli SATICI tarafından karşılanmaktadır.

Sipariş sırasında kargo seçeneği ALICIYA sunulmaktadır. ALICI tarafından seçilen kargo şirketinin teslimat süresini geciktirmesinin ön görüldüğü hallerde, müşteri memnuniyeti gözetilerek SATICI tarafından anlaşmalı kargo şirketi ile teslimat yapılır. SATICI tarafından anlaşmalı kargo şirketi ile gönderilen ürünlerin teslimat sırasında zarar görmesi halinde ALICI ürünü teslim almadan durum tespit tutanağı tutarak geri göndermesi halinde sorumluluk SATICIYA aittir. SATICI bu ve benzeri durumlarda zarar giderilerek yeni ürün gönderir. ALICI tarafından belirtilen kargo şirketi ile gönderilen ürünlerin teslimat sırasında zarar görmesi halinde sorumluluk ALICIYA aittir.

 

CAYMA HAKKI :

ALICI hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde ürünün kullanılmaması şartıyla cayma hakkına sahiptir. ALICI Cayma hakkının kullanırken 7 günlük süre içinde SATICININ , …………………………… adresine e-posta aracılığıyla iletmesi, faks, ihtar aracılığı ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün hiçbir surette kullanılmaması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin ispat yükü ALICIYA aittir. Cayma hakkının kullanılması halinde; sözleşme konusu ürünün 14 gün içerisinde,  kargo giderleri ALICIYA ait olmak üzere SATICI'nın adresine gönderilmesi zorunludur.

ALICI tarafından gerçekleştirilen bu iade işleminde ürünün kutusu, ambalajı, garanti belgesi, kullanım kılavuzu varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.Cayma hakkının kullanılması halinde; ALICI'ya veya ALICININ belirlediği üçüncü kişiye tarafından ürünün iade edildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı ile fatura aslının Vergi Usul Kanunu gereğince SATICIYA gönderilmesi gerekmektedir. ALICI tarafından fatura aslının gönderilmemesi halinde cayma işlemi SATICI tarafından kabul edilmeyecektir. Fatura aslının gönderilmemesi halinde sorumluluk ALICIYA aittir.

ALICININ özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel ürünlerde cayma hakkı bulunmamaktadır. ALICININ teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallarda cayma hakkı bulunmamaktadır. ALICININ, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlerde cayma hakkı bulunmamaktadır.

Ancak, yılbaşı, bayramlar, anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI’ya özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

ALICI ürünün faturasını, ambalajını, kutusunu, varsa standart aksesuarları ile birlikte orijinal kargo poşet/kutusu ile paketleme koşulu ile ancak ürünü iade edebileceğini kabul eder. Aksi halde iade işlemi gerçekleşmeyecektir, bu hususta sorumluluk ALICIYA aittir. ALICI tarafından iade koşullarının gerçekleşmesi halinde ürünün SATICIYA teslimi yapılması ile iade işlemleri başlar. ALICININ hesabına para geçme süresi çalıştığı bankanın sorumluluğundadır.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır. 

ALICI üye giriş bilgilerini(İsim-soy isim-TC/VKN numaraları),teslimat adresini, GSM ve sabit hat numaralarını 6698 Sayılı KVKK kapsamında muvafakat verdiğini beyan ve kabul ederek doğru ve eksiksiz olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde SATICININ sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Serbest Ekonomik Piyasası gereği SATICI ürün fiyatlarını belirler.

YETKİLİ MAHKEME

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince ihtilafların vuku bulması halinde İstanbul Anadolu Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nu imzalayan veya imzalanmış sayılması için onaylayan ALICI; tüm şartlardan haberdar olmuş, bilgilenmiş, belirtilen bilgileri ve kuralları kabul etmiştir.

 

ALICI BİLGİLERİ:

(İSİM-SOYİSİM-e-posta-TC/VKN bilgileri belirtilmelidir.)

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.